فهرست

مقدمه

1- اهداف این جزوه

2- بررسی تست های بیشتر از مهارت شماره 1

 تمرین شماره 1: کنکور سال 1393- زیر گروه آزمایشی هنر

 تمرین شماره 2: کنکور سال 1393- زیر گروه آزمایشی هنر

سوال: آیا تمام سوالات وابسته به مهارت شماره 1 را می توان با خواندن جمله اول پاراگراف و یا جملات اول هر پاراگراف پاسخ داد؟

همبرگر تک پاراگرافی (همبرگر شماره 1)

همبرگر چند پاراگرافی (همبرگر شماره 2)

 تمرین شماره 3: کنکور خارج از کشور سال 1393

 تمرین شماره 4: کنکور خارج از کشور سال 1393

3- بررسی تست های بیشتر از مهارت شماره 2

4- بررسی آماری تست های مربوط به این مهارت در کنکورهای 1390 تا 1393

5- جمع بندی

6- آنچه در جزوه بعدی خواهیم دید

 

مقدمه

تا این لحظه با دو تکنیک مهم درک مطلب یعنی پیدا کردن ایده اصلی متن و پاسخ به سوالاتی که جواب آنها مستقیما در متن موجود است، آشنا شده ایم. همانطور که می دانیم، با یک گل بهار نمی شود! بنابراین با بررسی چهار یا پنج تست نمی توان ادعا کرد که این دو مهارت را یاد گرفته ایم. مانند هرکاری، درک صحیح مهارت های درک مطلب نیز نیز نیاز به تمرین دارد بنابراین هدف این جزوه، تمرین و بررسی دقیق تر و ریز تر این دو مهارت می باشد.

1- اهداف این جزوه

       1- بررسی تمرین هایی از مهارت شماره 1 و 2.

       2- بررسی نکات تکمیلی از دو مهارت گفته شده.

       3-معرفی برخی تکنیک های بسیار اولیه در ساختار متون.

 

2- بررسی تست های بیشتر از مهارت شماره 1

تمرین شماره 1: کنکور سال 1393- زیر گروه آزمایشی هنر

    Before the invention of the postage stamp, it was difficult to send a letter to another country. The sender paid for the letter to travel in his or her own country. Then the person in the other country paid for the rest of the trip. If a letter crossed several countries, the problem was worse.

    Rowland Hill, a British teacher, had the idea of a postage stamp with glue on the back. The British post office made the first stamps in 1840. They were the Penny Black and the Twopence Blue. A person bought a stamp and put it on a letter. The post office delivered the letter. When people received letters, they didn't have to pay anything. The postage was prepaid.

   Postage stamps became popular in Great Britain immediately. Other countries started making their own postage stamps very quickly.

   There were still problems with international mail. Some countries did not want to accept letters with stamps from other countries. Finally, in 1874, a German organized the Universal Postal Union (UPU). Each country in the UPU agreed to accept letters with prepaid postage from the other members. Today, the offices of the UPU are in Switzerland. Almost every country in the world is a member of this organization. It takes care of any international mail problems.

    Today, post offices in every country sell beautiful stamps. Collecting stamps is one of the most popular hobbies in the world, and every stamp collector knows about the Penny Black and the Twopence Blue.

The information in the passage is mainly organized based on………. .

  1. Listing positive and negative points of a development.
  1. Describing events in the order of their happening.
  1. Analyzing the effects of an invention.
  1. Comparison and contrast.

 

 

 

 

پاسخ: با توجه به کلیدهای سه گانه به این تست پاسخ می دهیم:

کلید شماره 1:  با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره تمبر پستی می باشد. 

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره یک استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی جمله اول هر پارگراف را بررسی نماییم.

متن فوق دارای پنج پاراگراف می باشد که با توجه به مهارت شماره یک می بایستی جمله نخست هر پاراگراف را بررسی نماییم.

جمله نخست پاراگراف اول:

Before the invention of the postage stamp, it was difficult to send a letter to another country.

در این جمله گفته شده است که، پیش از اختراع تمبر پستی، ارسال یک نامه به یک کشور دیگر بسیار دشوار بود.

 

جمله نخست پاراگراف دوم:

Rowland Hill, a British teacher, had the idea of a postage stamp with glue on the back.

در این جمله گفته شده است که، رونالد هیل، یک معلم انگلیسی، ایده تمبر پستی با مقداری چسب پشت آن را داشت.

جمله نخست پاراگراف سوم:

Postage stamps became popular in Great Britain immediately.

در این جمله گفته شده است که، تمبر پستی به سرعت در بریتانیای کبیر مشهور شد.

جمله نخست پاراگراف چهارم:

There were still problems with international mail.

در این جمله گفته شده است که، در آن زمان هنوز مشکلاتی برای پست بین المللی وجود داشت.

جمله نخست پاراگراف پنجم:

Today, post offices in every country sell beautiful stamps.

در این جمله گفته شده است که، امروزه، دفاتر پستی در هر کشوری تمبرهای زیبایی را می فروشند.

با توجه به جملات نخست هر پاراگراف، گزینه ها را بررسی می نماییم.

گزینه شماره 1: لیست کردن نقاط مثبت و منفی توسعه.

با خواندن برخی جملات، می توان با کمی سطحی نگر بودن، به این گزینه نگاه مثبت داشت. اما اگر خوب و عمیق جملات را بررسی کنیم می بینیم که چکیده این جملات به ما چنین نتیجه ای را نشان نمی دهند. برای اینکه به نتیجه ای که من رسیده ام برسید، پیشنهاد می کنم که پنج جمله بررسی شده را یکبار با دقت بیشتر بخوانید. پس گزینه فوق مردود است.

گزینه شماره 2: توصیف وقایع به ترتیب اتفاق افتادنشان.

اگر خوب به جملات نگاه کنیم، مطمعنا درک خواهیم کرد که یک خط سیر روایی در آن ها وجود دارد. به بیان دیگر ماجرا از پیش از اختراح تمبر پستی تا امروز روایت شده. اگر بخواهیم این پنج جمله یا به طور کلی متن را خلاصه کنیم شاید می توانیم به این شکل بگوییم که: زمانی تمبر نبود مشکلات فراوانی در فرستادن نامه ها به کشورهای دیگر وجود داشت، اما رونالد هیل تمبر را اختراع کرد البته هنوز مشکلاتی در فرستادن نامه ها جود داشت که بعدها حل شد ولی امروزه در تمام جهان تمبرهای زیبا یافت می شود. من به شخصه به این جمله، داستان می گویم و همانطور که دیدم یک روایت داستانی به ترتیب اتفاق وقایع در متن دیده می شود. پس گزینه درست همین گزینه می باشد.

گزینه شماره 3: بررسی آثار اختراع.

اگر این گزینه بدین شکل بود:" بررسی آثار اختراع تمبر"، آنگاه می شد کمی با تامل بیشتر به آن نگاه کرد. اما درست است که می شود به صورت غیر مستقیم از گزینه ها این نتیجه را بیرون کشید ولی دو نکته در مورد این گزینه وجود دارد: نکته اول این است که در این گزینه به اختراع اشاره ای نشده است و می تواند کاملا کلی باشد به بیان دیگر اصلا می تواند منظورش اختراع تمبر نباشد و نکته دوم این است که در جملات نخست هر پاراگراف به صورت صریح این گزینه استخراج نمی شود. بنابراین این گزینه نیز رد می شود.

گزینه شماره 4: مقایسه و تناقص (تضاد).

من در باره این گزینه هیچ حرفی ندارم و امیدوارم که شما هم مثل من هیچ حرفی نداشته باشین. من مصمعنم که طراح این تست اونقدر انسان خوبی بوده که خواسته همینجوری یک گزینه رد بشه!!!!!!!!

نکته شماره 1: به صورت سوال اگر خوب دقت کنیم خواهید دید که در آن اثری از ایده اصلی (main idea)و یا عنوان (title, subject)  وجود ندارد. بنابراین توجه داشته باشید که این نوع از سوالات مانند همین تست نیز جزو مهارت شماره 1 محسوب می شوند زیرا به اطلاعات کلی متن اشاره شده است.

تمرین شماره 2: کنکور سال 1393- زیر گروه آزمایشی هنر

    It's hard to make friends if you stay home alone all the time. You need to get out of the house and do things that will help you meet other people. Join a club, play a sport, do volunteer work. You'll find that it's easier to make friends with people who have similar interests.

   Learn from people at school or work who seem to make friends easily. Observe their behavior. How do they make other people feel comfortable? Notice what they say and how they act. Don't copy everything they do, but try some of their techniques. It will help you develop your own social style.

  Think of some topics that would make good conversation. Find out the latest news, listen to the most popular types of music, or watch an interesting movie or TV show. The more you have to say, the more people will want to talk with you.

  Be a good listener, and let people talk about themselves. Don't try to dominate the conversation with "me, me, me," Ask lots of questions. Show an interest in the answers. This will make people feel special, and they will want to be your friend.

   When you start to get to know someone, don't be friendly and talkative one day and too shy to have a conversation the next day. Be consistent. Consistency is a quality that people look for in friends.

   Have confidence in yourself. Don't be self-critical all the time. It's hard to get other people to like you if you don't like yourself. Think of your good qualities and all the reasons people would want your friendship. Pursue the friendships you really want, with people that you like, respect, and admire. Try to meet a lot of people, too. That way, you'll have a bigger group to choose from and a better chance to make friends.

What does the passage mainly discuss?

1) What to do to make your life more interesting

2) Problems of people who prefer to live alone

3) How to overcome old habits of friendship

4) What to do to make friends

 

 

 

 

پاسخ: با توجه به کلیدهای سه گانه به این تست پاسخ می دهیم:

کلید شماره 1: با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره دوستی می باشد.

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره یک استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی جمله اول هر پارگراف را بررسی نماییم.

متن فوق دارای هفت پاراگراف می باشد که با توجه به مهارت شماره یک می بایستی جمله نخست هر پاراگراف را بررسی نماییم.

جمله نخست پاراگراف اول:

 It's hard to make friends if you stay home alone all the time.

در این جمله گفته شده است که، دوست پیدا کردن درصورتیکه تمام مدت تنها در خانه بنشینید کار سختی است.

جمله نخست پاراگراف دوم:

    Learn from people at school or work who seem to make friends easily.

در این جمله گفته شده است که، از آدم ها در مدرسه یا در محل کار که به نظر می آید راحت دوست پیدا می کنند، یاد بگیرید.

جمله نخست پاراگراف سوم:

Think of some topics that would make good conversation.

در این جمله گفته شده است که، به یک سری موضوعاتی که می توانند یک گفتمان خوب را بسازند، فکر کنید.

جمله نخست پاراگراف چهارم:

Be a good listener, and let people talk about themselves.

در این جمله گفته شده است که، شنونده خوبی باشید و بگذارید تا مردم از خودشان بگویند.

جمله نخست پاراگراف پنجم:

When you start to get to know someone, don't be friendly and talkative one day and too shy to have a conversation the next day.

در این جمله گفته شده است که، زمانی که شروع به شناخت یک آدم می کنید، یک روز کاملا پرحرف و دوستانه نباشید و روز دیگر خجالتی.

جمله نخست پاراگراف ششم:

Have confidence in yourself.

در این جمله گفته شده است که، به خود اعتماد به نفس داشته باشید.

جمله نخست پاراگراف هفتم:

Pursue the friendships you really want, with people that you like, respect, and admire.

در این جمله گفته شده است که، به دنبال دوستی ای باشید که واقعا می خواهید. با آدمهایی که دوست دارید، احترام می گذاری و تحسین می کنید.

با توجه به جملات نخست هر پاراگراف، گزینه ها را بررسی می نماییم.

گزینه شماره 1: چه کار کنید تا زندگی شما جذاب تر شود.

بدون کوچکترین معطلی این گزینه را خط میزنیم چون در هیچ یک از جملات به این نکته اشاره نشده است.

گزینه شماره 2: مشکلات مردمانی که ترجیح می دهند تنها زندگی کنند.

اگر تنها به خواندن جمله اول پاراگراف نخست بسنده کنید، مطمعنا این گزینه انتخابی شماست ولی از آنجایی که شما اینکار را انجام نمی دهید پس بر روی این گزینه نیز خط بکشید.

گزینه شماره 3: چگونه می توان بر عادت های قدیمی دوستی غلبه کرد.

اگر در هر قسمت از متن نه تنها جملات اول این جمله را یافتید یا به نوعی آن را اسنتاج نمودید می توان گفت که شما بی دقت ترین دانش آموز جهان هستید اما از آنجایی که بی دقت ترین نیستید پس مرا خوشحال کنید و بر روی این گزینه خط بسیار محکمی بکشید.

گزینه شماره 4: چه کار باید کرد تا دوست پیدا کرد.

گزینه درست ما همین است. زیرا اگر خوب جملات اول را بخوانید متوجه می شوید که متن تماما در حال ایده دادن به ما است درباره اینکه چگونه می توانیم دوست پیدا کنیم. پس این گزینه را انتخاب کنید.

سوال: آیا تمام سوالات وابسته به مهارت شماره 1 را می توان با خواندن جمله اول پاراگراف و یا جملات اول هر پاراگراف پاسخ داد؟

پاسخ: برای پاسخ به این سوال میخواهم یک موضوعی را مطرح کنم که خود سوال دیگری است. موضوع این است که اصلا چرا جمله نخست؟ برای اینکه به این سوال پاسخ دهم می خواهم که دو همبرگر را معرفی کنم.

همبرگر تک پاراگرافی (همبرگر شماره 1): در این همبرگر، متن ما تنها شامل یک پاراگراف می باشد. همبرگر را در شکل زیر مشاهده کنید.

همانطور که می بینیم بخش اول پاراگراف، جمله عنوان، بخش آخر نتیجه گیری و مابقی بخش ها نیز جزئیات متن و یا جزییات عنوان متن می باشد. پس در

ابتدا یک عنوان مطرح می شود، سپس راجع به آن عنوان توضیح داده می شود و در نهایت نتیجه گیری می شود.

 

 

 

 

 

 

 

همبرگر چند پاراگرافی (همبرگر شماره 2): در این بخش، متن هایی داریم که بیش از یک پاراگراف را شامل می شوند. شکل این همبرگر به صورت زیر می باشد:

 

 

 

خب در این شکل پاراگراف اول، مقدمه متن است، پاراگراف آخر، نتیجه گیری و مابقی پاراگراف های میان این دو پاراگراف، جزئیات را بیان می کنند. توجه داشته

باشد که در هر پاراگراف می توان همبرگر شماره 1 را یافت.

حالا به سوال اصلی بر میگردیم. آیا میتوان تنها با خواندن جمله نخست پاسخ تست را شناسایی نمود؟ پاسخ این سوال هم بله است و هن خیر. در برخی تست

های کنکور که سوال کمی غیر استاندارد و پیچیده طرح می شود، پاسخ دادن به این دست از سوالات با خواندن تنها جمله اول پاراگراف یا جملات اول پاراگراف

کاری دشوار می شود. اما نیازی به نگرانی نیست زیرا آنها هم راه حل خاص خود را دارند. برای فهم بیشتر مثال زیر را بررسی می کنیم:

 

تمرین شماره 3: کنکور خارج از کشور سال 1393

 

    One theory of anxiety by Liebert and Morris in 1967 suggests that anxiety consists of two parts; worry and emotionality. Emotionality refers to physiological symptoms such as sweating, increased heartbeat and raised blood pressure. Worry refers to negative self-talk that often distracts the mind from focusing on solutions to the problem at hand. For example, when students become anxious during a test, they may repeatedly tell themselves they are going to fail, or they cannot remember the material, or that their teacher will become angry with them if they perform poorly. This thinking interferes with focusing on the test as the speech areas of the brain that are needed to complete test questions are being used for worrying.

    Dr. Edward Hallowell, author of Worry, argues that while "Worry serves a productive function," anticipatory and dangerous worrying–which he calls "toxic worry"–can be harmful for your mental and physical health. He claims that "Toxic worry is when the worry paralyzes you," whereas "Good worry leads to constructive action" such as taking steps to solve problems that are causing concern.To fight worry, Hallowell suggests that people should not worry alone, because people are much more likely to come up with solutions when talking about their concerns with a friend. As well, he encourages worriers to find out more information about the issue that is troubling them, or make sure that their information is correct. Another step to reduce worry is to make a plan and take action and take "care of your brain" by sleeping enough, getting exercise, and eating a healthy diet. Hallowell encourages worriers to get "regular doses of positive human contact" such as "a hug or a warm pat on the back." Finally, he suggests that worriers let the problem go rather than gathering them around themselves.

What does the passage mainly discuss?

1) The relationship between people's personality and their type of anxiety.

2) The reasons why many people are affected by anxiety and worry.

3) Why scientists do not agree about the definition of worry.

4) What worry is and how to overcome it.

 

 

 

 

 

 

 

جمله نخست پاراگراف اول:

One theory of anxiety by Liebert and Morris in 1967 suggests that anxiety consists of two parts; worry and emotionality.

در این جمله گفته شده است که، تئوری ای از لیبرت و موریس در سال 1967 مبین این مساله است که اضطراب شامل دو بخش است: نگرانی و هیجانی شدن.

جمله نخست پاراگراف دوم:

Dr. Edward Hallowell, author of Worry, argues that while "Worry serves a productive function," anticipatory and dangerous worrying–which he calls "toxic worry"–can be harmful for your mental and physical health.

در این جمله گفته شده است که، دکتر ادوارد هالوول، نویسنده (کتاب) نگرانی، استدلال می کند که در حالی که ((نگرانی به عنوان یک مساله مفید عمل می کند))( خدمت می کند)، نگرانی در حال انتظار و خطرناک که او آن را نگرانی سمی می نامد- می تواند برای سلامتی ذهنی و فیزیکی شما خطرناک باشد.

 

با توجه به جملات نخست هر پاراگراف، گزینه ها را بررسی می نماییم.

گزینه شماره 1: رابطه میان شخصیت مردم و انواع اضطرات.

در هیچ یک از جملات نخست، این جمله قابل نتیجه گیری نمی باشد. بنابراین این گزینه مردود می باشد.

گزینه شماره 2: دلیل اینکه چرا اغلب مردم تحت تاثیر اضطراب و استرس قرار می گیرند.

این گزینه نیز مانند گزینه شماره 1، در هیچ یک از دو جمله قابل استنتاج نمی باشد. بنابراین گزینه فوق نیز مردود می باشد.

گزینه شماره 3: چرا دانشمندان موافق تعریف نگرانی نیستند.

درباره این گزینه حرفی ندارم زیرا کاملا بدون حرف رد می شود.

گزینه شماره 4: نگرانی چیست و راه های غلبه بر آن کدامند؟

این گزینه نیز به طور کامل در هر دو جمله نیست اما گزینه صحیح همین گزینه می باشد. پس چگونه به این دست از سوالات پاسخ دهیم؟ برای جواب دادن به این سوال می توانم به شما پیشنهاد کنم که ادامه ماجرا را دنبال کنید!!

همانطور که دیدیم هیچ یک از گزینه ها حتی گزینه صحیح به طور کامل در جملات نخست قابل نتیجه گیری نبودند. حال سوال پیش می آید که آیا این مهارت اشتباه است یا ضعیف است؟ و پاسخ خیر است. برای پاسخ دهی به سوالاتی از این دست می توان از چند روش اضافی استفاده نمود که عبارتند از:

روش شماره 1: روش معروف و کلیشه ای حذف گزینه

در این روش می توان سه گزینه را که کاملا از جملات نخست فاصله دارند و اصطلاحا پرت می باشند را حذف کرد. در مثال فوق سه گزینه اول کاملا پرت و دور از جملات نخست بودند. پس یکی از کارهایی که می توان در پاسخ گویی به این دست از سوالات انجام داد، همین رد گزینه می باشد.

روش شماره 2: استفاده از تکنیک همبرگرها

در تکنیک همبرگرها دیدیم که دو نوع همبرگر داریم که در مثال فوق همبرگر نوع دوم، یعنی همان چند پاراگرافی را می بینیم. اگر به گزینه 4 خوب نگاه کنیم شامل دوبخش می شود که عبارت است از:

بخش اول: تعریف نگرانی

بخش دوم: راه های غلبه بر آن (نگرانی)

تعریف هر چیزی طبق اصول به مقدمه مربوط است، طبق ماجرای همبرگر ما، مقدمه در پاراگراف اول موجود است البته همبرگر شماره دو. اگر خوب به جمله نخست پاراگراف اول نگاه کنیم، به خوبی متوجه می شویم که تعریفی از نگرانی بیان شده است. هرچند که به وضوح تعریف نیست، اما تعریف از بیان یک تئوری را می توان از آن متوجه شد. پس بخش اول این گزینه از جمله شماره 1، قابل اسنتاج است.

باز هم به تکنیک همبرگر شماره 2 بر می گردیم، پاراگراف های دیگر، مبین جزئیات آن مقدمه می باشد. پس دانش آموز تیز هوش متوجه می شود که راه های غلبه بر نگرانی نمی تواند در مقدمه بیان شود و اگر که قرار است جایی بیاد شود، آنجا در پاراگراف های بعدی می بایستی باشد. پس کاری که دانش آموز می تواند انجام دهد این است که تنها و تنها پاراگراف دوم را مطالعه کند. اگر ادامه جمله اول را  خوب بخوانیم خواهیم دید که دکتر هالوول پیشنهادی مبنی بر کنترل نگرانی داده است. پس گزینه شماره 4 تایید می شود.

روش شماره 3: خواند کل متن

یک راه غلط همین روش است. البته در برخی موارد واقعا دیگر چاره ای نمی ماند جز خواندن کل متن. اما در مثال فوق ما اثبات نمودیم که نیازی به این روش نیست.

3- بررسی تست های بیشتر از مهارت شماره 2

تمرین شماره 4: کنکور خارج از کشور سال 1393

    One theory of anxiety by Liebert and Morris in 1967 suggests that anxiety consists of two parts; worry and emotionality. Emotionality refers to physiological symptoms such as sweating, increased heartbeat and raised blood pressure. Worry refers to negative self-talk that often distracts the mind from focusing on solutions to the problem at hand. For example, when students become anxious during a test, they may repeatedly tell themselves they are going to fail, or they cannot remember the material, or that their teacher will become angry with them if they perform poorly. This thinking interferes with focusing on the test as the speech areas of the brain that are needed to complete test questions are being used for worrying.

    Dr. Edward Hallowell, author of Worry, argues that while "Worry serves a productive function," anticipatory and dangerous worrying–which he calls "toxic worry"–can be harmful for your mental and physical health. He claims that "Toxic worry is when the worry paralyzes you," whereas "Good worry leads to constructive action" such as taking steps to solve problems that are causing concern.To fight worry, Hallowell suggests that people should not worry alone, because people are much more likely to come up with solutions when talking about their concerns with a friend. As well, he encourages worriers to find out more information about the issue that is troubling them, or make sure that their information is correct. Another step to reduce worry is to make a plan and take action and take "care of your brain" by sleeping enough, getting exercise, and eating a healthy diet. Hallowell encourages worriers to get "regular doses of positive human contact" such as "a hug or a warm pat on the back." Finally, he suggests that worriers let the problem go rather than gathering them around themselves.

Why does the author refer to students in paragraph 1?

1) To illustrate a general point already made

2) To suggest a way to improve students' test performance

3) To mention a group of people who are more exposed to worrying

4) To throw light on the role of people's situation in their experiencing anxiety

 

 

 

 

 

پاسخ: با توجه به کلیدهای سه گانه به این تست پاسخ می دهیم:

کلید شماره 1: با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره اضطراب و استرس می باشد.

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره دو استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی کلمه کلیدی را در صورت سوال شناسایی کنیم و به آن بخش از متن که شامل آن کلمه کلیدی است برویم و پاسخ صحیح را پیدا کنیم.

کلمه کلیدی سوال، لغت دانش آموزان می باشد اما برای پیدا کردن محل این کلمه کلیدی، طراح کار ما را بسیار راحت کرده و محل آن را مشخص کرده است. محل کلمه کلیدی ما در پاراگراف شماره یک می باشد. بیایید جمله ای که کلمه کلیدی ما در آن است را بخوانیم.

For example, when students become anxious during a test, they may repeatedly tell themselves they are going to fail, or they cannot remember the material, or that their teacher will become angry with them if they perform poorly.

بدون نیاز به معنی کردن، کلمه اول این جمله با For example شروع شده است که به معنای (به عنوان مثال) می باشد. زمانی که با این کلمه برخورد می کنیم، متوجه میشویم که در مورد موضوعی مثالی زده است پس باید موضوع را بخوانیم. پس در این مثال، جمله قبلی این جمله را می خوانیم:

Worry refers to negative self-talk that often distracts the mind from focusing on solutions to the problem at hand.

نگرانی به صحت های با خود منفی مربوط می شود که ذهن را از روی تمرکز بر روی راه حل های مشکل پیش آمده دور می کند یا منحرف می کند.

حال بیایید تا گزینه ها را بررسی کنیم:

گزینه شماره 1: برای روش کردن موضوعی که قبلا مطرح شده است.

اگر خوب دقت کنید جمله قبل، در مورد نگرانی خاصی توضیح داده شده است که به منظور روشن تر شدن موضوع مثالی را آورده است. پس گزینه صحیح همین گزینه می باشد.

گزینه شماره 2: برای پیشنهاد دادن به دانش آموزان در راستای افزایش کارایی آزمون دادن.

گزینه شماره 3: به منظور نام بردن از آدم هایی که بیشتر در معرض نگرانی هستند.

گزینه شماره 4: به منظور روشن کردن یا نمایان کردن نقش شرایط مردم در تجربیات آنها در نگرانی.

 

تمرین شماره 4: کنکور سراسری 1392- زیر گروه علوم انسانی

 

    To die on the banks of the River Ganges in India and to have one's ashes cast on its waters is for a Hindu to be sure of a happy future life. Bathing in its waters is believed to wash away sins and cure disease. At the holy city of Varanasi, also called Benares, the banks are lined with temples from which great stairs stretch down to the river so that people can bathe.

    Indians often call the river Mother Ganges. It is a good name, for some 300 million Indians depend on its waters to water the surrounding land and provide sufficient food crops. When the summer rains join with the melted snows         from the Himalayas, the smaller rivers fill and cause the Ganges to rise and flood the low parts of the plain, soaking the soil so that it is ready for planting. The river leaves a coating of rich new soil behind. In the dry season its waters are sometimes led to the fields by ditches so that a second crop can be grown.

    From the central Himalayas the Ganges flows for about 2,500 kilometers (1,500 miles) to its mouth at the head of the Bay of Bengal. It is the second longest river in India (the Brahmaputra is the longest). Thousands of villages are scattered over the great plain through which it flows, and there are more people living here than in any other part of India.

    Among the branches of the Ganges is the Jumna (or Yamuna) River, on which stand the historic cities of Delhi and Agra.

Why does the author refer to students in paragraph 1?

1) swimming in the River Ganges

2) throwing dust in the River Ganges

3) dying by the side of the River Ganges

4) taking away a little water of the River Ganges

 

 

 

 

پاسخ: با توجه به کلیدهای سه گانه به این تست پاسخ می دهیم:

کلید شماره 1: با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره هندی ها می باشد.

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره دو استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی کلمه کلیدی را در صورت سوال شناسایی کنیم و به آن بخش از متن که شامل آن کلمه کلیدی است برویم و پاسخ صحیح را پیدا کنیم.

کلمه کلیدی در صورت سوال موجود است، پس بایستی آن را شناسایی کرده و به بخشی از متن که شامل آن می شود رجوع کنیم تا به سوال پاسخ دهیم. در این تست کلمه کلیدی واژه Hindu می باشد همچنین از آنجایی پرسیده شده است چه چیزی در زندگی آنها را خوشحال می کند، پس باید بخشی از متن را پیدا کنیم که در آن به این نکته یعنی خوشحال کردن هندی ها اشاره شده است. اگر به پاراگراف اول و جمله اول نگاه کنیم می توانی جواب تست را پیدا کنیم.

To die on the banks of the River Ganges in India and to have one's ashes cast on its waters is for a Hindu to be sure of a happy future life.

مردن در کرانه های رود گنگ و ریختن خاکستر یک انسان در آب های آن برای هندی ها به عنوان شادی در زندگی آینده محسوب می شود.

حال بیایید تا گزینه ها را بررسی کنیم:

گزینه شماره 1: شنا در رودخانه گنگ.

در جمله مذکور این گزینه وجود ندارد. بنابراین این گزینه مردود است.

گزینه شماره 2: ریختن گرد و خاک در رودخانه گنگ.

ریخنت خاکستر افراد در متن آمده است ولی ریختن گرد و خاک نه. پس این گزینه نیز رد می شود.

گزینه شماره 3: مرگ در کنار رودخانه گنگ.

گزینه صحیح همین گزینه می باشد زیرا به طور خاص این گزینه در متن آمده است.

گزینه شماره 4: مقداری از آب رودخانه گنگ برداشتن.

چنین موردی اصلا در متن موجود نیست بنابرانی این گزینه غلط است.

4- بررسی آماری تست های مربوط به این مهارت در کنکورهای 1390 تا 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- جمع بندی

در این جزوه همانطور که دیدیم، دو تا از مهمترین مهارت های درک مطلب زبان انگلیسی کنکور را مورد بررسی دقیقتر قرار دادیم. با توجه با آمار ها در کنکورهای بین سال 90 تا 93 تقریبا 51 درصد از سوالات با دانستن این دو مهارت قابل حل بودند. پس می توان به اهمیت آنها پی برد.

6- آنچه در جزوه بعدی خواهیم دید

1- معرفی مهارت شماره 3

2- بررسی تست های کنکور مهارت شماره 3

3- بررسی آماری تست های مربوط به مهارت شماره 3 در کنکورهای 90 تا 93

خشایار خوش آرای

پائیز 1394


سفارش ترجمه آنلاین در راوشیدـ ravshid.ir

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5
من همیشه تو این سبک از سوالات مشکل اساسی داشتم ولی با خوندن این جزوه واقعا فهمیدیم که چجوری میشه جواب داد. واقعا جزوه عالی و بی نظیری هست. ممنونممممم.