فهرست

  1. تشخیص
    1. آدم نمایی
    2. جان بخشی
  2. حالت اول تشخیص
  3. حالت دوم تشخیص
  4. حالت سوم تشخیص

 

             تشخیص تشخیص به دو صورت کلی در عبارات و نوشته ها می آید .  آدم نمایی و جان بخشی

 

                           آدم نمایی  آدم نمایی زمانی اتفاق می افتد که فعل یا عملی که مختص انسان است را به یک غیر انسان نسبت بدهیم .

 

                           جان بخشی جان بخشی ، نسبت دادن یک ویژگی مربوط به جانداران به یک غیر جاندار است .

           

        حالت اول تشخیص :

                              اگر بعد از (( ای )) یا قبل از (( الف ندا )) به جای اسم انسان ، اسم غیر انسان بیاید ، در این حالت تشخیص داریم.

                                         ای دل من تو را بشارت باد ............................. که تو را من به دوست خواهم داد

                                                                   در این مثال بعد از حرف ندای (( ای )) اسم غیر انسان آمده است و تشخیص داریم .

                                          دلا تا کی در این زندان ، فریب این و آن بینی ............................ یکی زین چاه ظلمانی ، برون شو تا جهان بینی

                                                                                    در این مثال قبل از (( الف ندا )) اسمم غیر انسان آمده است و تشخیص داریم.

         حالت دوم تشخیص :

                               اگر در عبارت مورد نظر ، فعل مربوط به انسان باشد و کننده ی آن غیر انسان باشد ، در این حالت نیز تشخیص داریم.

                                           اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد ................................ من و ساقی بر او تازیم و بنیادش براندازیم

                                   در این مثال ، فعل لشگر انگیزد مربوط به انسان است که به غم نسبت داده شده است ، در اینجا تشخیص داریم

                                              آن همه ناز و تنعٌم که خزان می فرمود ............................. همه در سایه ی گیسوی نگار آخر شد

                                                                          در این مثال ناز و تنعٌم کردن خزان تشخیص دارد.

           حالت سوم تشخیص :

                                  بعضی از اضافه های استعاری تشخیص دارند .

                                            یک سر به پای همت از این دامگاه دیو ............................... چون مرغ بر پرید و مقر بر قمر کنید

                        در این مثال ، پای همت اضافه استعاری است و تشخیص نیز دارد ( همت به انسانی تشبیه شده که پا داشتن از ویژگی های اوست )

 

موٌلف :  رضا اشرفی

     مهرماه 1394

                             

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5