فهرست

  1. آرایه ی واج آرایی
    1. تعریف
  2. نکته

 

                 واج آرایی ( نغمه حروف )

                                     تعریف اگر یک حرف چدین بار ( حداقل 3 بار ) در یک جمله یا عبارت تکرار شود ، به طوریکه بر آهنگ و زیبایی شعر بیافزاید .

 

                      شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی ........................................ غنیمت است چنین شب که دوستان بینی

                                                                  در این مثال در صامت (( ش )) تکرار و واج آرایی داریم

                             ای مست شب رو کیستی ؟ آیا مَهِ من نیستی ؟ ..................................... گر نیستی پس چیستی ؟ ای همدم تنهای دل

                                                     در این مثال نیز در صامت (( س )) تکرار داریم و  واج آرایی صورت گرفته است

                  ریاست به دست کسانی خطاست .................................... که از دستشان دست ها بر خداست

                                                                   در این مثال هم واج آرایی در صامت (( س )) رخ داده است

                            شبی چون شَبه روی شسته به قیر ........................................... نَه بهرام پیدا ، نَه کیوان ، نَه تیر

                                                                  در این مثال ، در دو صامت (( ش )) و (( ن )) واج آرایی داریم

              

              نکته :

                         1- واج آرایی علاوه بر صامت در کسره نیز اتفاق می افتد ( زمانیکه چند کلمه به وسیله کسره به هم اضافه شوند )

                                         شجاع غضنفر وصیٌ نبی ............................................. نهنگِ یمِ قدرتِ حق علی

                                                                    در مصرع دوم  ، واج آرایی در کسره رخ داده است

                                   2- واج آرایی در ضمٌه نیز می تواند ایجاد شود ( در این حالت بین کلمات حرف (( و )) دیده می شود )

                                         ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند ........................................ تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

                                                                         در مصرع اول ، واج آرایی در ضمٌه دیده می شود .

 

  موٌلف : رضا اشرفی

مهرماه 1394

    

            

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5